Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Kerstpakketten.com goed door.

1: Bedrijfsgegevens

Deze website is een onderdeel van Geschenkfactory B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 93369808.

KvK nr.: 93369808
BTW nr.: NL866369922B01

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 2003a
6604 LH Wijchen

T: 085 006 46 89

2: Bestelinformatie

Onze kerstpakketten zijn te bestellen zolang de voorraad strekt. Om alle kerstpakketten in de door u gewenste samenstelling tijdig af te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij uw kerstpakketten bestelling op tijd ontvangen. Een bestelling plaatsen kan telefonisch of via de webshop. U ontvangt de bestelbevestiging per e-mail nadat wij uw bestelling hebben gecontroleerd. De bestelling is definitief wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen en u een orderbevestiging per mail hebt ontvangen van ons. Let op: de bevestiging van ontvangst van uw bestelling is niet gelijk aan de orderbevestiging die u later per mail ontvangt. Indien u na 15 december wenst te bestellen, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen. Onze klantenservice kan u vertellen welke mogelijkheden er op dat moment zijn.

2.1: Archiveren van informatie en gegevens

De elektronische overeenkomsten tussen onze website en koper worden door de eigenaar van deze website gearchiveerd voor eventuele controle en/of naslagwerk. Betreffende gegevens worden niet aan derden verstrekt. Opvragen van de gearchiveerde stukken is mogelijk per e-mail.

2.2: Maatwerk kerstpakketten

Naast de standaard kerstpakketten en andere (kerst)geschenken bieden wij u ook de mogelijkheid om zelf uw kerstpakketten samen te stellen. Dit is al mogelijk vanaf 50 stuks. Gaat hier uw voorkeur naar uit, dan kunt u het formulier op onze website invullen of telefonisch contact met ons opnemen. In samenspraak bespreken we de mogelijkheden en eventueel plannen we een afspraak in.

2.3: Overige (kerst)geschenken

Onze overige geschenken kunt u bestellen zolang de voorraad strekt. Na het indienen van een bestelling gaan wij als organisatie kijken of we uw bestelling op voorraad hebben. Hiervan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien op voorraad zullen wij u per mail voorzien van een orderbevestiging.

2.4: Niet op voorraad van één of meerdere artikelen uit een pakket

Wanneer één of meer artikelen uit een pakket van onze standaardlijn niet meer op voorraad is, dan zullen wij een vergelijkbaar, vervangend artikel toevoegen aan het pakket in plaats van het niet op voorraad zijne artikel. Wanneer er op geen enkele manier een soortgelijk artikel beschikbaar is, zullen we contact met afnemer opnemen om samen een alternatief te bespreken. Ter voorbeeld: wanneer een zak chips niet meer op voorraad is die wel in het standaard pakket zit, dan behouden we ons het recht voor deze te vervangen voor een soortgelijke zak chips. Wanneer er een koffer in het pakket zit maar we hebben enkel nog een borrelplank of iets dergelijks en voor de rest niets meer ter beschikking, dan zullen we contact opnemen en een alternatief bespreken. 

2.5: Bestelprocedure

De bestelprocedure is als volgt:

U kiest het gewenste artikel en geeft het aantal stuks in, waarbij het minimale aantal pakketten dat kan worden afgenomen 6 stuks is. Plaats het pakket vervolgens via de ‘bestelknop’ in het winkelmandje en doorloop vervolgens de bekende stappen.

Vervolgens bevestigt u uw bestelling en krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. Wij controleren uw bestelling en sturen u een bestelbevestiging inclusief de factuur als uw bestelling toereikend is.

Bestellingen worden pas definitief doorgezet als de bestelling is betaald. 

3. Betaalmogelijkheden

De volgende betaalmethoden worden u aangeboden: betalen op factuur. Bestelt u als consument, dan sturen wij u een betaallink in plaats van een factuur.

Bestellingen worden pas definitief doorgezet als de factuur is betaald.

4. Leveringsvoorwaarden

Bezorgen is maatwerk. Onze transporteurs bezorgen uw bestelling op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur (niet op zaterdag en zondag) op de door u aangegeven dag. Wij kunnen helaas geen exacte tijden van aflevering opgeven, aangezien we afhankelijk zijn van externe factoren (wegwerkzaamheden, weersverwachtingen, files etc) en een externe partij. Alle eindejaarsgeschenken worden afgeleverd op de begane grond.

Het is tegen meerprijs mogelijk om een dagdeel of tijdsblok te kiezen. Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op.

Houdt u er rekening mee dat er door bijvoorbeeld weers- en/of verkeersinvloeden onvoorziene vertraging in de levering kan ontstaan. Laat daarom uw bestelling een ruime periode vóór de dag van uitreiking/kerstborrel afleveren. De door u opgegeven leverdatum is dus géén definitieve datum. Mocht uw zending niet te leveren zijn op de aangegeven datum, dan wordt deze in de regel de volgende werkdag (opnieuw) bij u aangeboden.

Wij zijn graag tijdig geïnformeerd over omstandigheden welke vooraf bij onze chauffeurs bekend dienen te zijn. Meldt ons bijvoorbeeld indien het afleveradres niet met een grote vrachtwagen te bereiken is of wanneer het afleveradres zich aan de achterkant van uw pand bevindt. Door uw medewerking wordt tijdige bezorging eenvoudiger.

4.1: Bezorgmogelijkheden en bezorgkosten

Bezorgen is maatwerk en in de regel verzorgen wij palletzendingen met aflevering op 1 adres (begane grond). De kosten zijn onder meer afhankelijk van in welk land en waar we mogen bezorgen.

Kerstpakketten worden franco op één adres bezorgd vanaf een orderwaarde van €1.000,- exclusief btw. Op bestellingen met een orderwaarde van minder dan €1.000,- exclusief btw wordt €49,95 transportkosten gerekend. 

Het is mogelijk om tegen meerprijs op meerdere adressen te leveren.

We bieden de service aan om kerstpakketten ‘huiszending klaar’ te maken. Dit betekent dat wij de pakketten verzendklaar maken en voorzien van de juiste etiketten, waarna we ze overdragen aan een externe pakketdienst die zorg draagt voor de levering naar huisadressen in Nederland en België. Bij huiszendingen maken we gebruik van een externe partij, waardoor we geen énkele invloed hebben op het gehele verzendproces en moeten we vermelden dat alle risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot onder andere breuk, schade, te late levering, het kwijtraken van pakketten etc. bij de opdrachtgever liggen.

4.2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Totstandkoming overeenkomsten

3. Wij leveren louter ‘Business-to-Business’, deze algemene voorwaarden zijn dan ook bedoeld voor zakelijke klanten. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het totaalbedrag inclusief BTW heeft voldaan. 

4.4: Nakomingstermijn

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Na administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5: Prijzen

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen zoals afgebeeld, exclusief btw, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Onze prijzen zijn altijd in € (euro).

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

4.6: Annulering

11.1 Eenzijdige annulering van de wederpartij later dan 14 dagen na het akkoord van koper op de offerte en/of ontvangst van een orderbevestiging is niet mogelijk en het terug ontvangen van het totaalbedrag inclusief BTW is dan ook niet mogelijk. Koper is in dat geval verplicht het volledige factuurbedrag inclusief btw te voldoen. Is er een order geplaatst waarbij de offerte is bevestigd (dan wel met handtekening, dan wel met een reactie op de mail of welke manier dan ook) en/of de orderbevestiging is gestuurd en wordt er binnen 14 dagen geannuleerd door de koper, dan is koper verplicht om 50% van het factuurbedrag te voldoen. 

 11.2 In het geval van een geschenkpakket met één (1) of meer gepersonaliseerde items met logo dan wel slogan o.i.d. waardoor het niet mogelijk is dit pakket aan een andere partij te verkopen, dan is er voor koper vanaf ontvangst van de orderbevestiging geen mogelijkheid meer tot eenzijdige annulering. Koper is verplicht om het volledige factuurbedrag inclusief btw van het totale pakket te voldoen. 

11.3 In het geval van een op maat gemaakt kerstpakket (zowel samengesteld in de showroom als offline / telefonisch / per mail o.i.d.) waardoor het pakket speciaal voor koper is samengesteld, dan is er voor koper vanaf ontvangst van de orderbevestiging enkel mogelijk te annuleren binnen 14 dagen. Koper is dan verplicht om 50% van het factuurbedrag te voldoen. Koper is verplicht om het volledige factuurbedrag inclusief btw te voldoen wanneer annulering later dan 14 dagen na orderbevestiging wordt gedaan. 

11.4 Annulering of wijziging dient schriftelijk te geschieden aan Kerstpakketten.com.

4.7 Reclame

12. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

13. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de nakoming door de wederpartij bij leverancier te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geachte de transactie te hebben goedgekeurd.

14. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

15. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

17. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden mee verpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 (zes) weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

4.8: Retourzendingen

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 30% (dertig procent) van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade. Voedsel is altijd uitgesloten van retournering.

23. Kerstpakketten.com is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

4.9: Betaling

24. De volledige betaling geschiedt vooraf levering. Het totaalbedrag inclusief btw dient voor de daadwerkelijke leverdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij aanvragen/orders van groot formaat kan er gekozen worden om de betaling in meerdere fasen te laten geschieden maar altijd volledig te zijn afgerond vooraf levering. 

25. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

26. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen en cumulatief optellen.

27. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

28. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

29. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

30. Geplaatste bestellingen kort voor de kerstdagen dienen direct voldaan te worden middels de op dat moment aanwezige betaalmethoden in de webshop. Het kan zijn dat enkele betaalmethode worden uitgeschakeld of toegevoegd indien we ons korte tijd voor de feestdagen begeven. Mocht dit op factuur zijn, dan is het belangrijk dat we van beide kanten snel schakelen. Kerstpakketten.com zorgt dat het op tijd wordt geleverd, afnemer zorgt dat er vooraf levering is betaald.

4.10: Kosten

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 75,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

4.11: Overmacht

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door weer, ongevallen, verkeer, stakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, oorlog, grens sluitingen, virusuitbraken, gevolgen van een pandemie en alle overige van buitenkomende oorzaken waar wij als bedrijf geen invloed op hebben, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze al dan niet door Kerstpakketten.com is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

4.12: Eigendomsvoorbehoud

34. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig zijn voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

35. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

4.13: Aansprakelijkheid

38. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voor zover:

a.- Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of

b.- Deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies

inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

4.14: Zekerheid en ontbinding bij specifiek gemaakte betalingsafspraken

39. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

40. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij kunnen de levering alleen uitvoeren indien wij in het bezit zijn van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.

4.15 Conversie

41. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

4.16: Toepasselijk recht

42. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

43. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging.

4.17: Prijsvraag

44. Alle rechten voorbehouden. Indien er een prijsvraag wordt georganiseerd kan niet over de uitslag gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

4.18 Leveringsvoorwaarden

45. Deze website is onderdeel van Geschenkfactory B.V. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Deze algemene voorwaarden hebben eveneens betrekking op Kerstpakket.com en alle overige handelsnamen die onderdeel zijn van Geschenkfactory B.V.

5. Retourprocedure

Zie allereerst hoofdstuk 4.8 Retourzendingen van deze algemene voorwaarden.

De reden van retourzending dient gegrond en redelijk te zijn. De organisatie achter deze webshop beslist of de reden gegrond en redelijk is. Wanneer de organisatie achter de website beslist dat retourzending van een gedeelte van de bestelling of de gehele bestelling gegrond is, dan kunt u retourneren naar een door ons opgegeven adres. De kosten van retour zending zijn voor de koper en de retour gezonden artikelen dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakking en dienen absoluut niet beschadigd te zijn, ook de originele verpakking(en) niet. De teruggezonden artikelen dienen compleet te zijn en onderdelen of ingrediënten mogen dan ook niet ontbreken of beschadigd zijn. Tevens dienen eventuele handleidingen en andere documentatie in tact te zijn en geretourneerd te worden.

Gepersonaliseerde artikelen zijn niet retourneerbaar.

Retourneren is alleen mogelijk in overleg en bij tweezijdige acceptatie. Als pakketten eenmaal besteld en geleverd zijn is retournering enkel nog mogelijk bij bijvoorbeeld schade of ondeugdelijke producten.

Bij vragen verwijzen wij je naar de klantenservice. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

6. Keuzeconcept

6.1 Betalingen en betalingstermijn
1. Indien de klant een keuzeconcept afneemt dient de factuur binnen 14 dagen én vóór opening van de webshop te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Kerstpakketten.com behoudt zich het recht om de webshop gesloten te houden tot alle betalingen zijn voldaan. 
 
2. De betalingstermijnen die Kerstpakketten.com hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kerstpakketten.com aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

3. Bij het keuzeconcept ontvangt de klant voorafgaand aan de levering en opening van de webshop een factuur waarbij 100% gefactureerd wordt. Uiterlijk 1 maand na sluiting van de webshop ontvangt de klant een eindfactuur waarbij de BTW uitsplitsing inzichtelijk wordt.

4. Bij het keuzeconcept ontvangt de klant ongeveer een maand na sluiting van de webshop een eindafrekening waarop de BTW uitsplitsing staat vermeld, eventueel te crediteren tegoeden en/of uitbetalingen aan goede doelen.

5. Het totale bedrag aan donaties voor goede doelen, gekozen door de eindgebruikers, zal na sluiting van de webshop in één keer worden overgemaakt, met een inhouding van 15% per donatie, namens alle eindgebruikers van het keuzeconcept van Kerstpakketten.com en niet per klant. De inhouding wordt gebruikt voor de administratie- en handelingskosten die Kerstpakketten.com maakt.

6.2 Retentierecht
1. Kerstpakketten.com kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Kerstpakketten heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 
2.  Kerstpakketten.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
 
6.3 Eigendomsvoorbehoud
1.  Kerstpakketten.com blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Kerstpakketten.com met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Kerstpakketten.com gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 

2. Wanneer Kerstpakketten.com gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Kerstpakketten.com van de klant schadevergoeding,
gederfde winst en rente eisen.

6.4 Levering

1. Na ontvangst van een volledige betaling van de afgenomen diensten/producten zal Kerstpakketten.com de door de klant bestelde cadeaus leveren aan de klant. Voor het keuzeconcept worden de vouchers pas geactiveerd en/of de webshop pas open gesteld voor de ontvangers, na ontvangst van de volledige betaling van de afgenomen diensten/producten.

2. Levering van de cadeaus of vouchers vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

3. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Kerstpakketten.com zijn verplichtingen opschorten totdat de klant betaalt.

4. Kerstpakketten.com adviseert de klant om de cadeaus en/of vouchers als waardepapieren te behandelen en ze als zodanig te bewaren tot het moment van uitgifte aan de eindgebruikers. Vanaf het moment van ontvangst van de cadeaus/vouchers gaat het risico en de verantwoordelijkheid

geheel over op klant.

5. Levering van cadeaus en/of vouchers is afhankelijk van het tijdig aanleveren van de klantvariabelen.

6. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de klantvariabelen ligt geheel bij de klant. Kerstpakketten.com is niet aansprakelijk voor enige vertraging of vertragingsschade als gevolg van een te late, onjuiste of onvolledige levering van de klantvariabelen.

7. Voor de levering van de vouchers voor het keuzeconcept van keuzeconcept zullen alle vouchers voorzien worden van personalisatie waaronder, maar niet beperkt tot logo, welkomsttekst en persoonsgegevens. De gepersonaliseerde vouchers kan de klant niet retourneren, tenzij anders afgesproken. Voor de gemaakte kosten van het drukwerk, webshop en/of e-mailing kan Kerstpakketten.com kosten in rekening brengen.

6.5 Levertijd

1. De levertijden van Kerstpakketten.com zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. 

2. De levertijd gaat in wanneer de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Kerstpakketten.com door Kerstpakketten.com schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de klant en Kerstpakketten.com alle Klantvariabelen heeft ontvangen. 

3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Kerstpakketten.com later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken.

4. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

6.6 Verpakking en verzending

1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan hij Kerstpakketten.com niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Kerstpakketten.com. Doet de klant dit niet, dan kan hij Kerstpakketten.com niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

6.7 Producten en diensten

1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de teksten en beelden die worden gebruikt in de webshop www.jouwblink.nl/klantnaam.

2. Gebruik www.jouwblink.nl/klantnaam zal op basis van eigen risico zijn. Kerstpakketten.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van eigen systemen.

3. Het platform dat gebruikt wordt voor www.jouwblink.nl/klantnaam is voor het grootste gedeelte gemaakt van de internetbrowsers en systemen. Het kan voorkomen, bij het gebruik van verouderde browsers en systemen dat de eindgebruiker problemen ondervindt met bestellen.

4. Kerstpakketten.com kan beschikbaarheid en/of levering van alle cadeaus niet garanderen. Indien een cadeau niet meer op voorraad is bij de leverancier of door onverwachte populariteit van een cadeau zal Kerstpakketten.com voor een passend alternatief zorgen.

5. De (consumenten)prijzen van de cadeaus die beschikbaar zijn op www.jouwblink.nl/klantnaam worden regelmatig gecontroleerd en getoetst of dit marktconform is. De gemiddelde marktwaarde komt overeen met het budget van de klant. Kerstpakketten.com kan niet garanderen dat de consumentenprijzen tijdens de bestelperiode gelijk blijven aan de prijzen op het moment van het
afsluiten van de overeenkomst. Kerstpakketten.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

6. Kerstpakketten.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet (volledig) kunnen verzilveren of goed nakomen/verzilveren van cadeaukaarten, vouchers of andere gekozen cadeaus die verzilverd worden bij
(toe)leveranciers/acceptanten door onder andere, maar niet beperkt tot, faillissement, overname en aangepaste voorwaarden.

7. Acceptatie van cadeaukaart(en) en/of tegoedbon(nen) zal gaan op basis van de voorwaarden van de acceptant/(toe)leverancier. Kerstpakketten.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen hiervan.

8. Doorverkoop van Vouchers van het keuzeconcept van Kerstpakketten.com is verboden.

9. Vouchers, tegoeden (Blinkers) en cadeaus kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

10. Blinkers kunnen maar eenmalig worden besteed (in één keer) binnen de vooraf met de Klant besproken start- en einddatum. Niet
gebruikte Blinkers komen na de bestelling en/of na de einddatum te vervallen en kunnen niet ingewisseld worden bij een volgende bestelling.

11. Tijdschriftabonnementen zijn alleen leverbaar op adressen in Nederland.

6.8 Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
· geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
· zaken van Kerstpakketten.com die bij de Klant aanwezig zijn
· zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Kerstpakketten.com de polis van deze verzekeringen ter inzage.

6.9 Garantie

1. Wanneer de klant en Kerstpakketten.com een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kerstpakketten.com enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of
ondeugdelijk materiaal.

3. De garantie geldt niet: – in het geval van normale slijtage – voor schade ontstaan door ongevallen – voor schade ontstaan door
aangebrachte wijzigingen aan het product – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Kerstpakketten.com levert, gaat over op de klant zodra deze
juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product voor de klant in ontvangst neemt.

6.10 Uitvoering van de overeenkomst

1. Kerstpakketten.com voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. Kerstpakketten.com mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

2. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

3. De Klant moet ervoor zorgen dat Kerstpakketten.com op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

4. Zorgt de klant er niet voor dat Kerstpakketten.com tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

6.11 Informatieverstrekking door de klant en klantvariabelen

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in
gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Kerstpakketten.com.

2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kerstpakketten.com redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

4. Klantvariabelen kunnen worden gebruikt door Kerstpakketten.com bij het opmaken van de webshop, e-mailing en/of drukwerk, indien van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de klantvariabelen ligt geheel bij de klant. Kerstpakketten.com is niet aansprakelijk voor enige vertraging of vertragingsschade als gevolg van een te late, onjuiste of
onvolledige levering van de klantvariabelen.

5. Na akkoord van de klant op het gebruik en toepassing van de klantvariabelen is dit definitief en kan dit niet meer aangepast worden. Wij streven er naar om hier gehoor aan te geven maar in geval van gemaakte kosten zoals voor drukwerk of extra aanpassingsrondes behoudt Kerstpakketten.com zich het recht de gemaakte kosten door te belasten aan de klant.

6.12 Klachten

1. De klant moet een door Kerstpakketten.com geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Kerstpakketten.com daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 week na het vaststellen van de tekortkoming.

3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Kerstpakketten.com hierop gepast kan reageren.

4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Kerstpakketten.com.

5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Kerstpakketten.com andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

6.13 Ingebrekestelling

1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Kerstpakketten.com.

2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Kerstpakketten.com ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

6.14  Aansprakelijkheid Kerstpakketten.com

1. Kerstpakketten.com is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid.

2. Wanneer Kerstpakketten.com aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. Kerstpakketten.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer Kerstpakketten.com aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, webshop, Voucher of in een catalogus zijn slechts
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

6. Kerstpakketten.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor handelingen en gedragingen van acceptanten. Evenals een faillissement van een acceptant waardoor eindgebruiker zijn/haar gekozen cadeau niet kan verzilveren.

6.15 Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Kerstpakketten.com vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

6.16 Ontbinding

1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Kerstpakketten.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kerstpakketten.com nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kerstpakketten.com in verzuim is.

3. Kerstpakketten.com mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Kerstpakketten.com kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

6.17 Overmacht

1. Tekortkoming van Kerstpakketten.com kan door de Klant niet aan Kerstpakketten.com worden toegerekend wanneer er sprake is van
overmacht.

2. Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:

· Een noodtoestand zoals
een burgeroorlog of natuurramp
· Wanprestatie of overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of anderen
· Faillissement acceptanten
en (toe)leveranciers
· Stroom-, elektriciteits-
internet-, computer- of telecomstoringen
· Computer-virussen
· Stakingen
· Overheidsmaatregelen
· Vervoersproblemen
· slechte
weersomstandigheden
· Werkonderbrekingen
· Epidemie of pandemie

3. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Kerstpakketten.com 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kerstpakketten.com kan nakomen.

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Kerstpakketten.com de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5. Kerstpakketten.com hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Kerstpakketten.com hiervan voordeel heeft.

6.18 Wijziging overeenkomst

1.Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Kerstpakketten.com de
overeenkomst aanpassen.

6.19 Privacy

1. Kerstpakketten.com werkt met de persoonsgegevens van eindgebruikers om ze, indien vouchers op huisadres worden verstuurd, het eindejaargeschenk toe te sturen. Daarnaast worden de persoonsgegevens van eindgebruikers gevraagd en gebruikt voor het versturen van e-mails met betrekking tot de order (gekozen cadeau), garantie en het versturen van het cadeau. De privacy van de
eindgebruikers wordt gewaarborgd door het privacy beleid van Kerstpakketten.com

7. Relatiegeschenken en promo

7.1 Producten met print
1. Indien Kerstpakketten.com orders ontvangt met betrekking tot producten ten behoeve van de Klant te bedrukken, is de Klant verplicht tot het aanleveren van direct reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Kerstpakketten.com, goede kwaliteit. 
 
2. Tot het afgeven van een drukproef van producten met print voorafgaande aan de vervaardiging van dergelijke producten, is Kerstpakketten.com uitsluitend gehouden indien en voor zover dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is Kerstpakketten.com gehouden om afnemer een drukproef toe te sturen ter goedkeuring. De klant is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de drukproef, aan Kerstpakketten.com zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen. 
 
3. Geringe afwijkingen van de producten met print van de drukproef, waaronder mar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen kwalificeren niet als een tekortkoming aan de zijde van Kerstpakketten.com.
 
4. Indien tussen Kerstpakketten.com en de klant een leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn verlengd met de periode die is gelegen tussen het verzoek van de klant om een drukproef te vervaardigen en het moment dat de drukproef door de klant is goedgekeurd. Een drukproef wordt gedacht te zijn goedgekeurd door de klant indien hij niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt. 
 
5. Alle kosten in verband met de door Kerstpakketten.com te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de producten met print zullen afzonderlijk bij de klant worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
6. PMS-kleuren van digitale producten met print zijn altijd bij benadering en kunnen (licht) afwijken. 
 
7. Kerstpakketten.com is gerechtigd om 10% meer of minder van het door de klant in de order aangegeven aantal producten met print te leveren aan en te factureren bij de klant. Bij een afwijking van 5% of minder is Kerstpakketten.com gerechtigd het bestelde aantal volledig te factureren.
 
8. Wanneer de klant zelf een template heeft opgemaakt/op laten maken, wordt er na de bevestiging van Kerstpakketten.com gedrukt aan de hand van deze template. De klant is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde template. 
 
7.2 Textiel producten 
1. Indien Kerstpakketten.com orders ontvangt met betrekking tot textiel producten, waarvan de klant zelf onder meer kleur, type en maat bepaalt, kan de klant een staalmonster van dergelijke producten bestellen. Bestelling van een staalmonster dient voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen te worden door de klant en Kerstpakketten.com. De klant is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van het staalmonster, aan Kerstpakketten.com zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen. 
 
2. Geringe afwijkingen van de textiel producten van het staalmonster, waaronder maar niet beperkt tot kleur, maat en/of logo’s, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Kerstpakketten.com. 
 
3. Een staalmonster wordt geacht door de klant te zijn goedgekeurd, indien de klant niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt. 
 
4. Alle kosten in verband met de door Kerstpakketten.com te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de textiel producten zullen afzonderlijk bij de klant worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
5. Kerstpakketten.com is gerechtigd 5% meer of minder van het door de klant in de order aangegeven aantal textiel producten te leveren aan de klant. 
 
6. Kerstpakketten.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de maatvoering/pasmaat als de klant geen sample heeft besteld. 
 
7. De klant dient de kleding te wassen/reinigen volgens de wasvoorschriften op de kleding (bij bedrukking tot een maximum van 40 graden). 
 
7.3 Annulering
 

1. Eenzijdige annulering van de wederpartij later dan 14 dagen na het akkoord van koper op de offerte en/of ontvangst van een orderbevestiging is niet mogelijk en het terug ontvangen van het totaalbedrag inclusief BTW is dan ook niet mogelijk. Koper is in dat geval verplicht het volledige factuurbedrag inclusief btw te voldoen. Is er een order geplaatst waarbij de offerte is bevestigd (dan wel met handtekening, dan wel met een reactie op de mail of welke manier dan ook) en/of de orderbevestiging is gestuurd en wordt er binnen 14 dagen geannuleerd door de koper, dan is koper verplicht om 50% van het factuurbedrag te voldoen. 

2. Annulering nadat koper de orderbevestiging heeft ontvangen is niet mogelijk bij bestellingen van gepersonaliseerde artikelen. Onder gepersonaliseerde artikelen valt elke bedrukking, gravering of andere bewerking van een artikel die gedaan is op aanvraag van de klant. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord op de drukproef mag Kerstpakketten.com de orderwaarde 100% in rekening brengen. 

3. Annulering of wijziging dient schriftelijk te geschieden aan Kerstpakketten.com.

7.3 Reclamatie/garantie
1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
 
2. Reclamaties met betrekking tot gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na levering van de betreffende producten, dan wel binnen vijf (5) werkdagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan. 
 
3. Een reclamatie als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op. 
 
4. Opdrachtgever zal alle door Kerstpakketten.com voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Kerstpakketten.com in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van Kerstpakketten.com enkele representatieve gebrekkige producten. 
 
5. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Kerstpakketten.com daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 
 
6. Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd. 
 
7.4 Retournering
  1. Artikelen welke bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd zijn naar de specifieke wensen van de opdrachtgever, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van reden(en) worden geretourneerd aan Kerstpakketten.com en moet altijd door Kerstpakketten.com eerst worden aanvaard. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van opdrachtgever wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
  2. Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Kerstpakketten.com worden gemeld.
  3. Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Kerstpakketten.com genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Kerstpakketten.com de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
  4. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Kerstpakketten.com terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Kerstpakketten.com tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
  5. Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Kerstpakketten.com behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
  6. Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Kerstpakketten.com daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
  7. Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Kerstpakketten.com aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

Geschenkfactory B.V. biedt een uitgebreid assortiment aan geschenken die zorgvuldig zijn samengesteld en van hoge kwaliteit zijn. Bovendien bieden we een uitstekende klantenservice en snelle levering. Als je op zoek bent naar een betrouwbare en gemakkelijke manier om je kerstpakketten, promotieartikelen en andere waarderingspakketten voor 2024 online te bestellen, dan ben je bij Kerstpakketten.com aan het juiste adres!