top of page
Kerstpakketten achtergrond Belastingregels

Belastingregels 

Als zakelijke klant krijgt u te maken met belastingen, maar welke belastingregels zijn voor u precies van belang? In dit overzicht vindt u alle benodigde informatie om het maximale uit uw geefmoment te halen!

Belastingvoordeel bij kerstpakketten

Wilt u uw personeel en relaties een kerstgeschenk geven, maar vormen de kosten van kerstpakketten een drempel voor uw onderneming? Met de werkkostenregeling kunt u kerstpakketten en andere vergoedingen voor het personeel onbelast verstrekken. Dit belastingvoordeel maakt het aantrekkelijk om uw werknemers deze kerst te voorzien van een kerstgeschenk. Wilt u weten wat de werkkostenregeling inhoudt en hoe u de vrije ruimte inzet voor een fors belastingvoordeel? Lees dan hier alles wat u moet weten over de werkkostenregeling.

Wat is de werkkostenregeling (WKR)?

Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Het totale bedrag moet wel onder de vrije ruimte blijven. De vrije ruimte wordt berekend met de loonsom van al uw medewerkers samen.  Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte. 

Hoe werkt de WKR?

Het bedrag dat u onbelast mag besteden, noemen we de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2023 is de vrije ruimte 3,0% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

Wat valt er wel en niet onder de WKR? 

U kunt ook gebruik maken van gerichte vrijstellingen. Deze zijn ook onbelast, maar gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Een gerichte vrijstelling is bijvoorbeeld het vergoeden, geven of beschikbaar stellen van een laptop, reiskosten tot €0,21 per kilometer of het aanvragen van een VOG. Of het vergoeden of betalen van een cursus of overnachting voor het werk.

Ook sommige werkplekvoorzieningen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Voor een aantal voorzieningen die met het werk of de werkplek te maken hebben, gelden nihilwaarderingen. Deze voorzieningen zijn op € 0 gewaardeerd en daardoor onbelast. Bijvoorbeeld koffie en thee op het kantoor, werkkleding of een ov-abonnement. Nihilwaarderingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Voorbeeld van de WKR

Een bedrijf met 10 werknemers heeft een totaal fiscaal loon van € 300.000. De vrije ruimte is dan 3% van €300.000 = € 9.100. De werkgever heeft in 2023 per werknemer dus een vrije ruimte van €910.

Het bedrag mag per werknemer verschillen. 

bottom of page